پیامبر(ص) در روز غدیر برای ابلاغ امامت امیرالمومنین(ع) همگی را تا روز رستاخیز مخاطب قرار داده و می‌فرماید:

پس حاضران به غایبان و پدران به فرزندان برسانند تا روز رستاخیز....

 

 

غدیر، از آنجائیکه تاریخی به عظمت تاریخ بشر دارد ، همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است . این سنت از ابتدای اعتقاد بشر به وحدانیت وجود داشته است و تاکنون گونه های مختلفی از آن در جوامع مختلف و به نیات متفاوت رواج یافته است. علاوه بر این پس از ظهور دین مبین اسلام در نص آیات قرآن و روایات معصومین دستورات و توصیه های بسیاری در باب نذر صورت گرفته است که همگی نشانگر اهمیت این فرهنگ خداپسندانه و عام المنفعه است.

نذر علاوه بر رفع حاجت نیازمند و رسیدن نیکوکار به خواست خود ، باعث می شود تا افراد جامعه از کمک به یکدیگر و یاری رسانی به نیازمندان غافل نمانند. متاسفانه بانیان مجالس برای پلو و قیمه هیئت حاضرند نذر کنند و پول بدهند. اما برای کارهای پژوهشی و برنامه‌های فرهنگی در مورد فرهنگ عاشورا ، نه. همین میشود که برگزارکنندگان هیئت، پول شام را به‌مراتب راحت‌تر و سریع‌تر میتوانندفراهم کنند تا پول مثلاً نشریه هیئت.

اینیک آفت فرهنگی و نتیجه برخورد عوامانه با مفهوم نذراست. به نظرمی آید نیاز به بازاندیشی در مفهوم نذر، به عنوان یک مفهوم باارزش دینی و یک نظام مردمی تأمین کننده هزینه‌های برنامه‌های مذهبی وجود دارد. رویکرد و دیدگاه غالب موجود، دیگر کارآمد نیست. باید مفاهیم جدیدی مانند «نذر فرهنگی»یا «نذر علمی» را در فضای جامعه فرهنگ سازی کرد. بدنبال سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مهجوریت امور فرهنگی در جامعه و ابراز ناراحتی معظم له از این موضوع ، فرهنگ نذر بر اساس وظایف ذاتی خود در باب مسائل فرهنگی و اجتماعی و در جهت تبلیغ و ترویج مسائل فرهنگی که تاکنون مورد غفلت بسیار قرار گرفته است، تصمیم گرفتیم تا از طریق ابزارهای فرهنگی و هنری که ماندگاری و تأثیرگذاری بیشتری را درجامعه ایجاد می کنند نذر فرهنگی را در جامعه نهادینه کنیم. طرح نذر فرهنگی با هدف حمایت از فعالیت های فرهنگی-اجتماعی و برآورده کردن نیازهای فرهنگی جامعه پایه ریزی شده است.

لذا از شما مخاطب گرامی خواستاریم بدون توجه به مقدار و کمیت مبلغ از فعالیت های فرهنگی حمایت نمایید.